Menu

Data Science

Plakat reklamujący kierunek Analiza i przetwarzanie danych realizowane na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia magisterskie dedykowane dla absolwentów I stopnia na różnych kierunkach (np. historia, chemia, biologia) są nowością wśród uczelni.